แผ่เมตตาอย่างไรให้ได้ผล

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

แผ่เมตตาอย่างไรให้ได้ผล
            ลูกเป็นครูอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันหนึ่งขณะที่ลูกสอนเด็กนักเรียนชั้น ม.๑ อยู่ๆ ก็มีผึ้งแตกรังฝูงใหญ่ บินจากทางหน้าต่างกำลังเข้ามาในห้องเรียน เด็กนักเรียนตกใจร้องเรียกลกู ลูกจึงบอกวา่ “อย่าไปทำร้ายเขา
นะ ให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่ง แล้วแผ่เมตตาให้กับผึ้งที่กำลังแห่กันมานี้” เด็กๆ ทุกคนก็ทำตาม ปรากฏว่าผึ้งที่กำลังบินเข้ามาทางหน้าต่างแล้วนั้น อยู่ๆ ก็หยุดกึกกลางอากาศเหมือนติดเบรก หยุดนิ่งสักพักก็บินถอยกลับ
ไปเอง ซึ่งลูกเองก็อัศจรรย์ใจมาก เหตุใดกระแสเมตตาของลูกและนักเรียนจึงสามารถหยุดฝูงผึ้งได้ เหตุใดบางกรณีการแผ่เมตตาก็ไม่ประสบผลสำเร็จ มีหลักการแผ่เมตตาอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผลทุกครั้งคะ

คุณครูไม่ใหญ่
          กระแสเมตตาจิตของลูกและนักเรียนทุกคนสามารถหยุดฝูงผึ้งได้ เพราะวันนั้นใจของลูกและนักเรียนเป็นสมาธิแน่วแน่ ได้ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงทำให้มีพลังหมู่ในการแผ่เมตตาหยุดฝูงผึ้งนั้นได้ ผึ้งได้รับกระแสนั้น
แล้วก็บินกลับไป การแผ่เมตตาจิตจะได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย ๒ ประการ คือ
๑. ผู้แผ่เมตตาจะต้องมีสมาธิจิตตั้งมั่นถ้ามีสมาธิมากก็จะมีพลังมาก ถ้าสมาธิน้อย ก็จะมีพลังน้อย
๒. ผู้ถูกแผ่ หากมีจิตมากไปด้วยโลภะโทสะ โมหะ (โลภ โกรธ หลง) ก็จะทำให้พลังที่แผ่เมตตาที่มีกระแสน้อยกว่า ไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าผู้แผ่เมตตาจิตมีพลังมากกว่า ผู้ถูกแผ่มีโลภะ โทสะ โมหะ น้อยกว่า อย่างนี้ก็จะได้
ผลมากกว่า

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0047346989313761 Mins