การตั้งสัจจอธิษฐาน

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2560

การตั้งสัจจอธิษฐาน
          การที่ผมสอนคนทำใจให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ เป็นเหมือนกับการอธิษฐาจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่การอธิษฐานจิตให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไร ดังเรื่องสุวรรณสามที่ตั้งสัจจอธิษฐาน แล้วสามารถถอนธนูและพิษออกจากร่างกายได้ทันทีการตั้งสัจจะเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้คำอธิษฐานสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่ ถ้าใช่ จะตั้งสัจจอธิษฐานอย่างไรที่จะช่วยให้สำเร็จเร็วแรงมากที่สุดครับ

คุณครูไม่ ใหญ่
           การสอนคนให้ทำจิตให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ กับการอธิษฐานจิตให้สำเร็จนั้น มันก็คล้ายๆ กัน แต่ว่าไม่ได้เป็นอธิษฐานบารมี เพราะอธิษฐานบารมีนั้นจะต้องสั่งสมบุญเสียก่อน แล้วจึงตั้ง
จิตอธิษฐาน คือ เอาบุญเป็นที่ตั้งของใจการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้น จะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลย เช่นเข้าวัดมา ๓๐ ปีแล้ว ได้รักษาศีล ๕ ในวันธรรมดา และรักษาศีล ๘ ในวันพระ ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เป็นต้น จึงจะเป็นสัจจบารมีแบบสุวรรณสามได้

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0016116698582967 Mins