เจ้ามือหวย

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2560

เจ้ามือหวย
            ในอดีตลูกเคยเป็นเจ้ามือหวย มีรายได้เข้ามามาก แต่ตอนหลังเมื่อได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อจึงเลิกอาชีพดังกล่าว ลูกจะได้รับวิบากกรรมอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไรไม่ให้วิบากกรรมส่งผล
คุณครูไม่ ใหญ่
           ลูกเคยเป็นเจ้ามือหวย และมาเลิกภายหลัง ก็จะมีวิบากกรรมคือ สมบัติก็จะมีวิบัติติดมา เพราะได้มาจากความหลงงมงายของเพื่อนมนุษย์ที่มาแทงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ สมบัติก็จะมีเหตุอันตรธานด้วยประการต่างๆ จะแก้ไขก็ให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมด ให้เริ่มต้นทำบุญทุกบุญให้มากๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นต้นจ้ะ
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.00099721749623617 Mins