พิธีเวียนประทักษิณ และขอขมาผู้ปกครอง ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๙ ปีคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2561

พิธีเวียนประทักษิณ และขอขมาผู้ปกครอง
ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๙ ปีคุณยายอาจารย์ฯ
วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑