โอนอ่อนผ่อนผัน

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2549

 

ข้าท้าวเอาจิตท้าว                       แม่นหมาย

บ่าวท่านเอาใจนาย                   แม่นหมั้น

ศิษย์ท่านผ่อนผันผาย           โดยจิต ครูนา

อยู่ที่เรือนตัวนั้น             แต่น้ำใจเอง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010018666585286 Mins