เกินตัว

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2549

 

หิ่งห้อยส่องก้นซู่                           แสงจันทร์

ปัดเทียมเทียมรัตน์อัน                         เอี่ยมข้า

ทองเหลืองหลู่สุวรรณ                       ธรรมชาติ

พาลว่าตนเองอ้า                       อาจล้ำเลยกวี

 Total Execution Time: 0.0012112339337667 Mins