บุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2550

ปางน้อยลำเหนียกรู้          เรียนคุณ

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน          ทรัพย์ไว้

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ            ธรรมชอบ

ยามหง่อมทำใดได้ แต่ล้วน           อนิจจัง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012299497922262 Mins