เพียรศึกษา

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2549

 

เว้นวิจารณ์ว่างเว้น                       สดับฟัง

เว้นที่ถามอันยัง                                    ไป่รู้

เว้นเล่าลิขิตสัง                       เกตว่างเว้นนา

เว้นดั่งกล่าวว่าผู้                   ปราชญ์ได้ฤามี

 Total Execution Time: 0.0010181864102681 Mins