ผู้ชนะที่แท้จริง

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2550

 

คนใดคนหนึ่งผู้                    ใจฉกรรจ์

เคียดฆ่าคนอนันต์                   หนักแท้

ไปปานบุรุษอัน               ผจญจิต เองนา

เธียรท่านเยินยอแล้                   ว่าผู้มีชัย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0038959860801697 Mins