อย่านิ่งนอนนาน

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2550

 

บรรทมยามหนึ่งไท้              ทรงฤทธิ์

หกทุ่มหมู่บัณฑิต                    ทั่วแท้

สามยามพวกพาณิช             นรชาติ

นอนสี่ยามนั้นแล้ เที่ยงแท้          เดียรฉาน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.019067450364431 Mins