คนดีเป็นศรีเมือง

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2550

 

ราชาธิราชน้อม                   ในสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด                 ถ่องแท้

ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์                ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล้ ไพร่ฟ้า            เปรมปรีดิ์

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.014098751544952 Mins