เดินให้ตรง

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2561

เดินให้ตรง.

    ระหว่างทางเดิน พื้นดินที่ไม่ราบเรียบ สองข้างทางที่แตกต่างกัน เหมือนชีวิตที่ต้องดำเนินไป ทุกนาทีมีทั้งโอกาส ให้สั่งสมบุญ สร้างบารมี และต้องเจอกับ กับดักของกิเลส ที่จะทำให้ชีวิตลำบาก มีวิบากกรรม.

    พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความไม่ประมาท "หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ."

   ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด.

   เป็นคำเตือนร่วมสมัย ทันสมัยตลอด ใช้ได้ทุกเวลา ทุกภพ ทุกชาติ ทุกเพศภาวะ ไม่เฉพาะพระ นักบวช แม้พระเจ้าจักรพรรดิ พระราชามหากษัตริย์ เศรษฐี ยากจก วณิพก คนพเนจร ก็ต้องไม่ประมาท ตราบใดที่ชีวิตยังไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ประมาทไม่ได้แม้วินาทีเดียว.

   เดินให้ตรงอย่างมีสติ ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทกันเถอะนะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
31 มีนาคม พุทธศักราช 2561
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0067728519439697 Mins