วีซ่าใจผ่องใส

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2561

วีซ่าใจผ่องใส.

   เวลาเดินทางต่างประเทศที่ปฎิเสธไม่ได้ คือ ต้องมีวีซ่า ใบอนุญาตให้เข้าประเทศ ต้องผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางประทับตราให้สิทธิ์อายุวันเวลาในการอยู่อาศัย และมีด่านศุลกากรตรวจตราสิ่งของที่นำติดตัวมาว่าผิดกฎ ผิดระเบียบหรือไม่.

   บุคคลที่ไม่มีวีซ่า หนังสือเดินทางไม่สมบูรณ์ ภาษาก็งูๆปลาๆ แถมนำสิ่งของต้องห้ามมา ก็มีร้อนๆหนาวๆกลัวๆกล้าๆ ไม่ยอมสบตาเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ ยิ่งภาษาสื่อสารไม่้เข้าใจรู้สึกใจสั่นหวั่นไหวร้อนล้นไปหมด.

   สำหรับ VIP บุคคลสำคัญ ต้องผ่านขั้นตอนนี้แต่ที่ไม่เหมือนกันคือ มีทีมงานอำนวยความสะดวก ตรวจประทับตราเอกสารให้ผ่านไปแบบสบายๆ.

   เช่นกันหากเป็นบุคคลที่มีความผิดมีหมายจับ เป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัว ก็จะถูกจับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนี้.

   การเดินทางไปปรโลก สถานที่ที่เสวยบุญหรือรับโทษทัณฑ์จากบาปกรรมที่ทำไว้ ไม่มีใครปฎิเสธได้ ต้องขอวีซ่าเพื่อผ่านด่านเหมือนกันทุกคน.

   บุญมากก็ผ่านด่านแบบวีซ่า VIP ไปเกิดในสวรรค์ทันที บาปมากเป็นเหมือนคนร้ายมีคดีไม่มีวีซ่า ถูกคุมตัวไปเกิดในมหานรกทันที.

   บุญบาปที่ก่ำกึ่งกัน บุญก็ทำ บาปก็สร้าง ต้องไปเข้าแถวต่อคิวด่านยมโลก โดยมีท่านพญายมราชเป็นประธาน ท่านสุวรรณเลขาดูบัญชีบุญ ท่านสุวานเลขาตรวจบัญชีบาป ออกวีซ่าให้.

   หากมีบุญมากกว่าบาป  พญายมราชก็จะออกวีซ่าให้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ ไปสั่งสมบญทำความดีแก้ไขตนเองใหม่.

   หากตรวจแล้วมีบาปมากกว่าบุญ พญายมราชก็จะออกวีซ่าให้เจ้าหน้าที่นายหรือนางนิรบาลนำตัวไปรับโทษทัณฑ์ตามบาปกรรมที่เคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์.

    วีซ่าเข้าประเทศใดในโลก มีสัมภาษณ์ตรวจสอบคุณสมบัติ วีซ่าไปปรโลกก็มี เป็นดังบาลีที่ว่า.

จิตเต  อสังกิลิฏเฐ  สุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ(สวรรค์)เป็นที่ไป.

จิตเต  สังกิลิฏเฐ  ทุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติ(นรก)เป็นที่ไป

  วีซ่าใจผ่องใส ไม่ต้องขอกับใคร ขอกับใจที่ศูนย์กลางกายของเราเอง ไม่ต้องแย่ง ไม่ต้องแซงคิวกับใคร วีซ่ามีจำนวนไม่จำกัด ขอให้ทำถูกหลักวิชชา.

   อย่าลืมนะ ไปปรโลกครั้งใดขอให้ได้ วีซ่าใจผ่องใส จะได้ไปสุคติโลกสวรรค์กันทุกๆคนจ๊ะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
6 เมษายน พุทธศักราช 2561
ณ วัดพระธรรมกายปาล์มบีช USA                               

 Total Execution Time: 0.0010086019833883 Mins