ทำใจร่มๆ แล้วบรรจงปล่อย

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2561

ทำใจร่มๆ แล้วบรรจงปล่อย

    ปล่อยสัตว์ให้พ้นจากที่คุมขัง ให้พ้นจากความตาย ปล่อยกี่ครั้ง กี่ตัวแล้วไม่รู้ 

    รู้แต่ว่า ทุกครั้งที่ปล่อย ได้กล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรัย กล่าวคำอธิษฐานจิต ทำสมาธิแผ่เมตตา อุทิศบุญให้หมู่ญาติ ให้บุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกล่วงหน้าเราไป

    เอาบุญไปฝากเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ฝากกายสิทธิ์และตั้งจิต ด้วยอานุภาพแห่งบุญไปถึงคู่กรรมคู่เวร ที่มีความอาฆาตพยาบาท จองเวรกันมา ตั้งแต่อดีตชาติ ทั้งกรรมที่มีเจตตนา ไม่มีเจตนา ระลึกได้ ระลึกไม่ได้ ให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เกิดมาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันไปทุกภพทุกชาติ.

    ทำให้รับรู้ถึง อิสรภาพที่ได้รับ สัมผัสได้ถึงความสุข อายุที่ยืนยาว และพลังงานที่จะเอาไว้ใช้สร้างบารมียิ่งๆขึ้นไป มันรู้สึกแบบนี้ทุกครั้ง เมื่อทำใจร่มๆ แล้วบรรจงปล่อยสัตว์ ให้พ้นจากที่คุมขัง ให้พ้นจากความตายนะ.

   นำบุญมาฝากผู้อ่านทุกๆท่านขอให้มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ไปด้วยกัน ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจ๊ะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561
ณ วัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0042032162348429 Mins