หญิงร้ายชายชั่ว

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2550

 

หญิงชั่วชู้ร้ายรัก            ฤาคลาด

เห็นบุรุษนักปราชญ์          เกลียดใกล้

แมลงวันย่อมเอาชาติ            อสุภ เน่านา

บ่เสาะกลิ่นดอกไม้            ดุจผึ้งภุมรา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011306166648865 Mins