สาธุ...พระธุดงค์

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2562

สาธุ...พระธุดงค์
ผู้ดำรงพุทธศาสนา
สาธุ...บริษัทศรัทธา
ผู้โปรยดอกดาวรวยบุญ
สาธุ...อนุโมทนา
บุญบูชาไตรรัตน์หนุน
ธรรมฤทธิ์บารมีคุณ
หลวงปู่ช่วยอวยชัยเทอญฯ
๐๗/๐๑/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี
 

 Total Execution Time: 0.0010273655255636 Mins