ความเหมือนในความต่าง พระปฐมเจดีย์ ประเทศไทย กับตาม๊อก ชเว กูจี ประเทศพม่า

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2562

ความเหมือนในความต่าง
พระปฐมเจดีย์ ประเทศไทย กับตาม๊อก ชเว กูจี ประเทศพม่า เป็นเจดีย์ที่สร้างซ้อนทับกัน 3 ยุค 3 สมัยบ่งบอกถึงศิลปกรรมของฝีมือช่างในแต่ละยุคและแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา น่าอนุโมทนาสาธุการยิ่งนัก สาธุๆๆ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012639967600505 Mins