“Be time bus” หรือชื่อเต็มก็คือ “Be time meditation & relaxation studio”
...อ่านต่อ
วิวัฒนาการพระเจดีย์ครั้งพุทธกาลสืบสานงานพุทธศิลป์สู่พระมหาเจดีย์ชเวดากองอันยิ่งใหญ่งดงาม
...อ่านต่อ
  พระมหาเจดีย์คือห้องแห่งพระพุทธเจ้า เป็นที่รวมอยู่ขององค์พระใหญ่และองค์พระน้อยมากมาย แสดงถึงปรัชญาแนวคิดของการมีอยู่ของพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วน
...อ่านต่อ
พระปฐมเจดีย์ ประเทศไทย กับตาม๊อก ชเว กูจี ประเทศพม่า เป็นเจดีย์ที่สร้างซ้อนทับกัน 3 ยุค 3 สมัย
...อ่านต่อ
ถ้ำหลงเหมิน เป็นหมู่ถ้ำที่สลักพระพุทธรูปนับแสนพระองค์มานานนับกว่าเกือบสองพันปี
...อ่านต่อ
“สมัยก่อนประเทศจีนพุทธศาสนาเป็นนิกายเถรวาท”  ในช่วงเวลา 33.29  "เราพูดได้ไหมครับว่า ก่อนถึงยุคของพระถังซัมจั๋ง พุทธศาสนาในจีนเป็นพุทธแบบหินยาน"
...อ่านต่อ
คุณยายทองสุข สำแดงปั้น ท่านมีต้นตระกูลทางแม่เป็นเชื้อเจ้าในวัง
...อ่านต่อ
BEST CEO OF THE YEAR เป็นรางวัลสำหรับ CEO ที่มีวิสัยทัศน์ของผู้นำ
...อ่านต่อ
จากกลยุทธ์การประโคมข่าวเรื่องพระถี่ ๆแล้วเดินเกมเป็นขั้นตอนอย่างแยบยลทำให้ชาวพุทธหลายคนหวั่นไหว
...อ่านต่อ
การผ่อนปรนเรื่องการรับเงิน ครั้งพุทธกาล
...อ่านต่อ
ตอน 11 ตามหาหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ รูปกายเป็นสังขตธรรม ธรรมกายเป็นอสังขตธรรม
...อ่านต่อ
ตอน 10 ตามหาหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ รูปกายเลี้ยงดูให้เติบโต ธรรมกายทำให้เติบโต
...อ่านต่อ
บุโรพุทโธ เป็นสถูปในพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย
...อ่านต่อ
พระเจดีย์คืออะไร? และอะไรซ่อนอยู่ในพระเจดีย์?
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป พระถังซำจั๋งแปลพระไตรปิฎกอะไรบ้าง
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป สมบัติคือพุทธรูปและคัมภีร์ล้ำค่าที่พระถังซำจั๋งได้มาจากอินเดีย
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป ตอน 7 ตามหาพระแก่นจันทน์ จากบทภาพยนต์ เสวียนจั้ง บุรุษพุทธานุภาพ
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป ตอน 6 ตามหาพระแก่นจันทน์ จาก จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตก《大唐西域記》
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป ตอน 4 พระถังซัมจั๋ง ผู้เห็นพระแก่นจันทน์อันอัศจรรย์กับตาท่านเอง
...อ่านต่อ
ตามหาพระแก่นจันทน์ สิ่งอัศจรรย์ที่หายไป ตอน 3 สืบหาจากเมืองไทย ไปสู่นานาชาติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร