ความงามจำต้องมี

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2562

 

ความงามจำต้องมี

และความดีจำต้องสร้าง

เป้าหมายสุดสายกลาง

สุดแห่งธรรมย้ำเตือนตน

สร้างวัด...สร้างคนดี

สร้างบารมีสร้างกุศล

สร้างสวรรค์นิพพานดล

สร้างมงคลสุขฉลาดรวย

๒๘ กันยาฯ ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 

 Total Execution Time: 0.0026108662287394 Mins