สาธุจิต สถิตธรรม ย้ำหยุดใส

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2562

สาธุจิต สถิตธรรม ย้ำหยุดใส
อย่าสนใจ เรื่องอื่น ทุกข์ขื่นขม
สนใจบุญ สนใจธรรม ฉ่ำชื่นชม
ย่อมสุขสม สุขสันต์ บรรลุธรรมฯ
๒๐ กุมภาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0010270476341248 Mins