“เกิด แก่ เจ็บ ตาย”หมด กฎจริงแท้

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2562

“เกิด แก่ เจ็บ ตาย”หมด กฎจริงแท้
ไม่เปลี่ยนแปร จงรู้ตื่น เบิกบานหนา
ความหมายนัย แห่งพุทธะ พระสัมมา
แจ้งปัญญา ศรัทธามั่น สันติชัย
ร่างกายตน ตนต้องภักดิ์ รู้รักษา
ดวงใจตน ตนต้องกล้า ภาวนาใส
หน้าที่ตน ตนต้องทำ สำนึกใจ
ความดีตน ตนต้องใฝ่ สร้างไว้เทอญฯ
๒๐ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.0010117650032043 Mins