กวีธรรม..วันพระ

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2562

กวีธรรม..วันพระ
วันพระ..ประเสริฐล้ำ
วันฟังธรรมบำเพ็ญบุญ
สานสร้างความดีหนุน
เป็นเสบียงทุนอบอุ่นชนม์
วันพระ..ใจเป็นพระ
ลดเลิกละบาปชั่วหม่น
ฝึกหัด..พัฒนาตน
ด้วยทานศีลภาวนาเทอญฯ
๓๐ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0013757665952047 Mins