การบ้าน ๑๐ ข้อ

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2562

การบ้าน ๑๐ ข้อ

                   เมื่อเรารู้จักหน้าที่แท้จริงของชีวิตอย่างนี้แล้ว ว่าเกิดมาเพื่อปราบกิเลสให้หมดสิ้น ถ้าใครต้องลาสิกขากลับไปจริงๆ ถ้ามีภรรยาอยู่แล้ว ก็อย่าไปเสียเวลาสร้างลูกเพิ่มอีกเลย ชวนกันมาวัดทุ่มเทใช้เวลามาทำงานปราบกิเลสดีกว่า ใครที่ยังไม่มีภรรยา ก็อย่าโง่ไปมี เพราะมันจะทำให้เสียเวลา ทั้งเรา ทั้งเขา ที่จริงเราก็ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างตาย ถ้าภรรยาตายใช่ว่าเราจะกระโดดกองไฟตามภรรยาไปเสียเมื่อไหร่ หรือถ้าเราตายภรรยาก็คงไม่กระโดดกองไฟตามเราไป
 

                  ส่วนใครที่ยังไม่มีภรรยา แต่อยากจะไปพักผ่อนเสียก่อน ก็ไม่ว่าอะไร แต่ว่าอย่าไปนาน พรรษาหน้า ให้รีบกลับมาบวชใหม่ แล้วพรรษาหน้าบวชแล้วสู้ไม่ไหว จะสึกกลับอีก ก็ไม่มีใครว่าอะไร ฝึกรบกับกิเลสทีละพรรษาก็ได้
 

                   พระพุทธองค์เอง เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ก็เคยบวชแล้วก็สึก สึกแล้วก็บวชอยู่ถึง ๗ ครั้ง พอครั้งที่ ๗ จึงได้คิด เพราะเห็นภรรยานอนหลับกลางวัน ท่าทางไม่น่าดูเลย บวชแล้วก็สึก สึกแล้วก็บวชมาอยู่กับยายปลาร้าค้างปี เสียเวลาไม่เข้าท่า ชาตินี้ไม่เอาอีกแล้ว ตัดสินใจบวชครั้งที่ ๗ แล้วไม่สึกอีกเลย

 

                   ใครที่ยังไม่มีภรรยา ก็อย่าไปเสียเวลามี รีบกลับมาบวชกับหลวงพ่อที่วัดนี่แหละ หลวงพ่อจะรอ แต่อย่าให้นานนัก เดี๋ยวหลวงพ่อไม่อยู่ แล้วก็จะไม่เจอกัน เพราะฉะนั้นงานที่แท้จริงของชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่งานมีภรรยา ไม่ใช่งานสร้างครอบครัว งานที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่ปรารภความเพียร ตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ให้แก่กล้า สามารถขุดรากถอนโคนกิเลสได้เด็ดขาดนี่เอง
 

                   ใครที่เกิดมาแล้วได้ทำงานที่แท้จริงของชีวิตอย่างนี้ ถือว่าได้ชีวิตคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ส่วนชาติต่อไปจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ ก็ค่อยว่ากันใหม่
 

                    เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีภาระอะไรในทางโลกก็อย่าลาสิกขากลับไปเลย ตั้งใจทำงานที่แท้จริงของชีวิตดีกว่า ส่วนว่าถ้าใครมีภาระรับผิดชอบต้องลาสิกขากลับไปจริงๆ ก็อย่ามัวไปหาฤกษ์สึกอยู่เลย บางคนไปหาฤกษ์โหรามา บอกว่าฤกษ์ดี ตอนตีสอง นั่นเวลาพระจำวัตรนะลูก บางคนยิ่งกว่านั้น ไปเอาฤกษ์สึกมาจากไหนไม่รู้ บอกว่าต้องลาสิกขาตอนอีกสิบห้านาทีเที่ยง นั่นเวลาพระกำลังฉันเพลอยู่นะลูก

 

                          เพราะฉะนั้น อย่าไปเอาฤกษ์ของโหราเลย มาเอาฤกษ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่า คือ เมื่อรับกฐินแล้ว วันไหนใจสบาย ฉันเพลเสร็จเรียบร้อย ก็ลงมือนั่งสมาธิให้ใจสบาย ถ้านั่งสมาธิเมื่อยนัก ก็ให้
หลับไปตื่นหนึ่ง ตื่นมาแล้วก็สรงนํ้าสรงท่า ปลงอาบัติให้เรียบร้อย

 

                       แล้วก็สวดมนต์ให้ใจสบาย เสร็จแล้วให้พนมมืออธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่า ข้าพเจ้าลาสิกขาไปงวดนี้ จะไม่ไปทำเหลวไหลอะไรทั้งนั้น จะตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ในเพศฆราวาสต่อไปอีก จะตั้งใจละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใสยิ่งๆ ขึ้นไป ตั้งใจถางทางไปพระนิพพานให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 

                    แล้วด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ทำความเพียรมา ตลอดทั้งพรรษา ขออำนาจบุญกุศลนี้ จงส่งผลดลบันดาลให้ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใด จะรับราชการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ตามที ขอให้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จเป็นอัศจรรย์
 

                      หากจัดการภาระที่คั่งค้าง รวบรวมทรัพย์สินเงินทองได้เรียบร้อย จะรีบกลับมาบวชใหม่อีก เพี่อทำงานที่แท้จริงของชีวิต คือ ขุดรากถอนโคนกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ทำพระนิพพานให้แจ้งในชาตินี้ต่อไปด้วย
 

                    คนที่เอาบุญที่ตั้งใจฝึกตัวมาทั้งพรรษา มาอธิษฐานให้ตัวเอง กลับมาบวชได้อย่างนี้ นี่คือ คนฉลาดตัวจริง หลวงพ่อและหมู่คณะจะรอเราอยู่ที่วัด แล้วในระหว่างปี งานที่ต้องรับผิดชอบ ก็ตั้งใจทำไป บุญต่างๆ ก็ตั้งใจทำไป แล้วทุกวัน
 

                        อาทิตย์ตันเดือน ให้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ที่วัด คือ บุญบูชาข้าวพระ แล้วถ้าวันอาทิตย์ธรรมดามาได้ก็มา มาเจอพี่น้องวงบุญ และทุกวัน ทุกคืนเปิดจานดาวธรรมดูที่บ้าน แล้วหลวงพ่อทั้งสอง ก็จะได้ไป
เตือนสติของพวกเราถึงที่บ้าน แล้วไม่ว่างานการจะ ยุ่งแค่ไหน ก็ต้องปฏิบัติภารกิจที่ครูไม่ใหญ่สั่งเอาไว้ ๑๐ ข้อ ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ เมื่อกลับไปถึงบ้าน เอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
ข้อ ๒ จดบันทึกผลของการปฏิบ้ติธรรม
ข้อ ๓ ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
ข้อ ๔ เวลานอนหลับ ให้หลับในอู่ทะเลบุญ
ข้อ ๕ เวลาตื่นนอน ให้ตื่นในอู่ทะเลบุญ
ข้อ ๖ เมื่อตื่นแล้ว รวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาที ในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวัน
         ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้นตายแน่ ตายแน่
ข้อ ๗ ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่า ตัวเราอยู่ในองค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรา ตัวเราเป็นองค์พระ องค์พระเป็นตัว              เรา
ข้อ ๘ ทุกหนึ่งชั่วโมง ขอหนึ่งนาที เพื่อหยุดใจ นึกถึงดวง องค์พระ หรือทำใจนิ่งๆ ว่างๆ ที่ศูนย์กลางกายฐาน            ที่๗
ข้อ ๙ ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้า อาบนํ้า แต่งตัว รับประทานอาหาร ล้างจาน กวาด
          บ้าน ออกกำลังกาย ขับรถ ทำงาน ให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วย
ข้อ ๑๐ สร้างบรรยากาศให้ดี สดชื่นด้วยรอยยิ้ม และปิยวาจา

 

                    การบ้านทั้ง ๑๐ ข้อของครูไม่ใหญนั้นคือ การปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ เป็นกิจวัตร เพื่อถางทางไปพระนิพพานให้แก่เราตัวเราอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนนั่นเอง

 

                  ด้วยอำนาจบารมีทั้ง๑๐ ทัศ ที่ลูกหลวงพ่อทุกรูปได้ตั้งใจบำเพ็ญอย่างดีแล้วมาตลอดพรรษา ขอให้ลูกทุกรูปสามารถกำจัดนิสัยอันไม่พึงปรารถนาให้หมดสิ้นไปได้สมใจนึกภายในเร็ววัน และขอให้มีกำลังใจอันยิ่งใหญ่ มีจิตใจเข้มแข็งแกร่งกล้าในการที่จะถางทางไปพระนิพพาน สามารถกำจัดสรรพทุกข์ สรรพกิเลสให้สิ้นและไม่เหลือเศษได้โดยง่าย ตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรม
 

                  และขอให้ทุกรูปที่จำเป็นต้องลาสิกขาในครั้งนี้ สามารถย้อนกล้บมาบวชสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อได้ภายในเร็ววัน ส่วนท่านที่ตั้งใจจะบวชต่อ ขอให้บวชได้ตลอดไป อย่าได้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้นทำให้ต้องสึกหาลาเพศ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว เมื่อถึงคราวลาโลกให้ลาโลกในผ้าเหลือง และมีผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยพระอรหัตห่อหุ้มกายไปทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

 

พระธรรมเทศนา โดย
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

จากหนังสือ บวชไม่เสียผ้าเหลีอง สึกไม่เปลืองผ้าหลาย

 Total Execution Time: 0.0035967350006104 Mins