สมบัติสาม

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2562

สมบัติสาม
ความสมบูรณ์ กายใจ ที่ได้มา
เกิดจากใจ ศรัทธา ปัญญาเสริม
มุ่งทำทาน รักษาศีล ภาวนาเติม
เพียรพูนเพิ่ม สู้สั่งสม ชื่นชมฤดี
จึงพรั่งพร้อม เจิดจรัส สมบัติสาม
“รูปสมบัติ” แสนสวยงาม อร่ามศรี
“ทรัพย์สมบัติ” ร่ำรวย โรจน์ทับทวี
“คุณสมบัติ” ชาญฉลาดดี มีปัญญาฯ
๒๓ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0022619485855103 Mins