สรรพนิยาม

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2562

สรรพนิยาม
สรรพวัย กาลคืนวัน ผันผ่านล่วง
สรรพสิ่ง ปวงก้าวรุด สู่จุดสลาย
สรรพชีวิต บ่ายหน้า หาความตาย
สรรพมิตร ชนหญิงชาย หมายทำดี
สรรพมงคล ควรสร้าง ทางชีวิต
สรรพมิ่ง มิตรคิดอวย ช่วยน้องพี่
สรรพกุศล ศีลทาน สานโชคทวี
สรรพบารมี ภาวนา พาสุดธรรมฯ
๑ มีนาคม ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.008631165822347 Mins