เรื่องของเขา เขาว่า อย่าไปสน

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2562

เรื่องของเขา เขาว่า อย่าไปสน
เป็นเรื่องหม่น ทุกข์ใจ ไร้สุขศรี
เรื่องของเรา เรากล่าว เรื่องราวดี
เป็นเรื่องบุญ บารมี ศรีสวัสดิ์ชัย
โลกธรรม แปดคงอยู่ คู่โลกเสมอ
ต้องพบเจอ ทุกท่าน นิรันดร์สมัย
การสรรเสริญ นินทา ธรรมดานัย
จงทำใจ ปล่อยฟิ้ว..ชิว ชิวเทอญฯ
๕ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.028711716334025 Mins