วันเวลา มีคุณค่า อย่าประมาท

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2562

วันเวลา มีคุณค่า อย่าประมาท
ได้ภพชาติ เป็นมนุษย์ สุดดีหนา
เกิดแก่ไข้ ตายซ้ำเรื่องธรรมดา
เอาเวลา อายุวัย ใช้สร้างบุญ
หมั่นเจริญ มรณา นุสติเถิด!
ธรรมบังเกิด แก่นรู้ ชูชีพหนุน
อายุน้อย หรือมาก ฝากเตือนคุณ
ความดีอุ่น สุขสันต์ ท่านผู้เจริญฯ
๒๐ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0047607819239299 Mins