วันธรรมชัย

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2562

วันธรรมชัย
ยี่สิบเจ็ด สิงหาคม..บ่มบุญใส
วันธรรมชัย ไร้ทุกข์ โรจน์สุขศานต์
หลวงพ่อบวช เป็นพระ ตั้งปณิธาน
มุ่งปราบมาร ผลาญกิเลส เลศมายา
สี่สิบเจ็ด พรรษากาล ท่านบวชพระ
ด้วยเสียสละ เพื่อชาติ เพื่อศาสนา
ดำเนินตาม รอยบาท พระศาสดา
ทุ่มชีวิต จิตวิญญาณ์..สร้างบารมี
เพราะมีท่าน..ในวันนี้ จึงมีเรา
ท่านเพียรเฝ้า สอนธรรม มิท้อหนี
ลูกสำนึก รักกตัญญ กตเวที
ทำความดี พลีชีวา บูชาคุณฯ
๒๗ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0020156701405843 Mins