มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ขอส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2562

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
ขอส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒