ธารน้ำใจสู่ ตำบลบางปลา

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2549

  

     มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ จำนวนกว่า 200 ชุด ไปยังตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม

ซึ่งคณะให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกายฯ ในครั้งนี้นำโดยพระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสักโก กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ พลอากาศเอกวีระวุธ ลวเปารยะ นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกายได้เดินทางไปยังวัดบางปลา ตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระสงฆ์ โดยพระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลา กล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับจากภัยน้ำท่วมในปีนี้ว่า พระสงฆ์ในวัดได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างหนัก โดยเฉพาะการออกบิณฑบาต บางครั้งก็เกรงใจชาวบ้าน เพราะทุกคนก็ได้รับความเดือนร้อนเช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ไม่ทอดทิ้ง ใครว่างก็จะช่วยกันหุงหาอาหารถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์อยู่เป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนต่อไป

จากนั้นจึงนำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยที่มารอรับของกันอย่างมากมาย ซึ่งชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้ยังคงได้รับความลำบากกันอยู่ และการที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิธรรมกายฯ ต่างก็มีความปลื้มปิติและดีใจที่ยังคงมีองค์กรที่เห็นความสำคัญของผู้เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณมาถึงผู้ที่บริจาคของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้วย

การช่วยเหลือคนไทยที่กำลังประสบกับความเดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยด้วยกันที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดศาสนาใดก็ตาม และหากท่านใดสนใจจะบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ โทร. 02-831-1000

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010909330844879 Mins