ยิ่งลำบาก มากเท่าใด ใจยิ่งปลื้ม

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2562

ยิ่งลำบาก มากเท่าใด ใจยิ่งปลื้ม
ยากลบลืม ภาพทรงจำ ตำนานใส
การสร้างบุญ บารมี ที่เกรียงไกร
ทางแห่งชัย ชนะมั่น นิรันดร์กาล
ชาตินักรบ พันธุ์ตะวัน พันธุ์นักสู้
เกิดเป็นอยู่ เพื่อสร้าง ทางสุขศานต์
หมายกำจัด วัฏฏะทุกข์ คุกพญามาร
มุ่งปณิธาน ที่สุดธรรม สำนึกชนม์
๕ พ.ย. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0040929357210795 Mins