คือรอยยิ้ม รอยแย้ม แต้มใบหน้า

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2562

คือรอยยิ้ม รอยแย้ม แต้มใบหน้า
คือแววใจ แววตา ศรัทธาถวาย
คือความงาม ความดี ที่พร่างพราย
คือความหมาย ความหวัง พลังสราญ
คุณค่าความ เป็นคน ยลประจักษ์
มีเมตตา ความรัก ประจักษ์ขาน
มุ่งเสียสละ ช่วยเหลือ ให้เจือจาน
สร้างตำนาน การทำดี ยอดวีรชน
๒๗ พ.ย. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0011346975962321 Mins