คนบุญ ทำบุญ ปลื้มบุญ

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2562

คนบุญ ทำบุญ ปลื้มบุญ
อิ่มอุ่น กายใจ ใสสวย
บุญสร้าง บุญนำ ร่ำรวย
อำนวย สุขสันต์ อนันต์ชัย
ชนหมาย หล่อสวย รวยทรัพย์
พร้อมสรรพ สุขยศ สดใส
บริวาร สรรเสริญ เจริญใจ
เกิดได้ ด้วยบุญ หนุนเอย
๒๖ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.0039300481478373 Mins