ถมบึง

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2548

 

แม้บึงน้ำ

ลำราง

ลึกกว้างใหญ่

ยังเต็มได้

ด้วยหิน

ดินทรายถม

แต่ใจอยาก

ลึกกว่า

หลายอารมณ์

ไร้สุขสม

เพราะใจ

ถมไม่เต็มฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010058363278707 Mins