ธรรมชาติของใจเป็นของบอบบาง

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2563

ธรรมชาติของใจเป็นของบอบบาง
เราจะไปใช้วิธีรุนเเรงไม่ได้
ต้องใช้วิธีละมุน
คือ ต้องค่อยๆ วางใจ
ต้องเบาๆ  สบายๆ
ใจถึงจะนิ่งได้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0097608844439189 Mins