พิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ “พระครูวิวิธกิจจาทร” เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลคลองสี่”  และพิธีรับคำสั่งแต่งตั้งให้ “พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย ป.ธ.๙" เป็น “เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองสี่” วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2563

พิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ “พระครูวิวิธกิจจาทร” (ประเสริฐ สิทฺธิญาโณ)

เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลคลองสี่”  
และ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีรับคำสั่งแต่งตั้งให้ “พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย ป.ธ.๙"

เป็น “เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองสี่”
พิธีฉลองตราตั้ง "เจ้าคณะตำบลคลองสี่" และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

และวัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011352856953939 Mins