ช่วงสบายที่สุด คือ ''ความพอดี''

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2563

ช่วงสบายที่สุด คือ ''ความพอดี''
ถ้าสบาย...ใช่
ถ้าไม่สบาย...ไม่ใช่
ต้องปรับใหม่
อย่าไปฝืนดันทุรัง
เอาหัวชนกำเเพงอย่างนั้น

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
 

 Total Execution Time: 0.00081909894943237 Mins