คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร ชนิดพ่นละอองได้ รวมจำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2564

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร ชนิดพ่นละอองได้ รวมจำนวน 7 เครื่อง

ให้กับโรงพยาบาลสนาม สถาบันบำบัดรักษาและ

ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

000k.jpg

004-%28k%29.jpg

002k.jpg

003k.jpg

005k.jpg

007k.jpg

008k.jpg

009k.jpg

010k.jpg

011k.jpg

012k.jpg

013k.jpg

014k.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010426648457845 Mins