กระจกพิเศษ

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2547

 

ตัวถูกผิด
คนอื่นสู้  
  จงเห็นเป็น
เขาสะท้อน

 
 
อย่างไร
เตือนสติ
กระจกเงา
ให้เห็นตัว
 
 
มักไม่รู้
ดำริก่อน
อย่าเง้างอน
ชั่วหรือดีฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร