วัดพระธรรมกายจัดงาน “วันมหารำลึก ครั้งที่ 32” สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกในองค์กร-อุทิศบุญแด่สมาชิกผู้วายชนม์ และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 78,000 กว่าบาท วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2565

วัดพระธรรมกายจัดงาน “วันมหารำลึก ครั้งที่ 32”

สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกในองค์กร-อุทิศบุญแด่สมาชิกผู้วายชนม์

และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 78,000 กว่าบาท

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

image0001.JPG

image0002.JPG

image0003.JPG

image0004%20%282%29.JPG

image0004.JPG

image0005%20%282%29.JPG

image0005.JPG

image0006%20%282%29.JPG

image0006.JPG

image0007%20%282%29.JPG

image0007.JPG

image0008%20%282%29.JPG

image0008.JPG

image0009%20%282%29.JPG

image0009.JPG

image0010%20%282%29.JPG

image0010.JPG

image0011%20%282%29.JPG

image0011.JPG

image0012%20%282%29.JPG

image0012.JPG

image0013%20%282%29.JPG

image0013.JPG

image0014%20%282%29.JPG

image0014.JPG

image0015.JPG

image0016.JPG

image0017.JPG

image0018.JPG

image0019.JPG

image0020.JPG

image0021.JPG

image0022.JPG

image0023.JPG

image0024.JPG

image0025.JPG

image0026.JPG

image0027.JPG

image0028.JPG

image0029.JPG

image0030.JPG

image0031.JPG

image0032.JPG

image0033.JPG

image0034.JPG

image0035.JPG

image0036.JPG

image0037.JPG

image0038.JPG

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012754162152608 Mins