ความแข็งแรงกับถูกส่วน สิ่งเหล่านี้ผู้รู้ล้วนปรารถนา

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2566

12-1-65-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๒๗๙ 
 

                ความแข็งแรงกับถูกส่วน สิ่งเหล่านี้ผู้รู้ล้วนปรารถนา : (พระลูกชาย: ผมก็ฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชชา ขวนขวายมากขึ้น เคลื่อนเข้าไปฝึกทำซ้ำ ๆ ๆ ตรงนี้อยู่ครับ) ฝึกให้ได้ ลูกยังอยู่ในวัยแข็งแรง ต้องรีบชิงช่วงในวัยนี้แหละ ลูกมีบุญได้มาอยู่ในสถานที่สัปปายะ ให้ทำความเพียรให้เต็มที่ เดี๋ยวก็วันเดียวก็คืน ให้ฉันอิ่มไปมื้อ ๆ ฉันพอหนัก ๆ ท้อง ให้มีแรงทำความเพียร ให้ออกกำลัง เดินย่อยให้เลือดลมเดิน ให้ลมหยาบออกไป ระหว่างเดินก็อย่าเดินฟรี เสร็จแล้วก็มาทำตรงนี้ ทำกายให้เบาเท่ากับใจ ทำทุกอิริยาบถ ทำทั้งในรอบนอกรอบ ทำเหมือนไม่มีรอบนั่นแหละ ลูกต้องขวนขวายกัน จรดจดจ่อ ลูกยังแข็งแรงกันอยู่
 

                 สิ่งเหล่านี้ผู้รู้ล้วนปรารถนาด้วยกันทั้งนั้น คือ ความแข็งแรงกับถูกส่วน ชาวโลกได้ความแข็งแรงแต่ก็ไม่รู้กัน มัวแต่ไปแสวงหาทรัพย์ เสียเวลาไปไม่เกิดประโยชน์ พวกเราได้หมดเลย ความแข็งแรงและวิธีการที่จะทำให้ถูกส่วน ลูกต้องขวนขวายกันนะ ใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์ให้เต็มที่
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011522173881531 Mins