หุ่นสุขี

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2547

 

 

ยามมีเรื่อง
ตรึกตรองดู
ทำตัวเหมือน
จะไม่มี  
วุ่นวาย
นิ่งไว้
หุ่นปั้น
เรื่องวุ่น
ระคายหู
ได้สุขี
มั่นคงดี
ให้ขุ่นใจฯ

 

 Total Execution Time: 0.00098916292190552 Mins