ตอไม้ในคลองคด

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2547

 

ตอไม้กลาง
พาเรือเอี้ยว
  อันคนคด
หลบยากกว่า
คลองคด
หลบได้
เล่ห์พร้อม
ตอไม้
หลายลดเลี้ยว
ไม่ยากหนา
ร้อยมายา
ในคดคลองฯ
 Total Execution Time: 0.019209615389506 Mins