สมเด็จ

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2547

 

 

สมเด็จ หมายความว่ายิ่งใหญ่หรือประเสริฐ

 

            สมเด็จ เป็นคำยกย่อง ใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง เช่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น

 

           สมเด็จ ในคำวัดหมายถึงพระมหาเถระผู้ได้รับสถาปนาให้มีฐานันดรศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐกว่าสมณศักดิ์ทั่วไป มี ๒ ระดับ คือ สมเด็จพระราชาคณะ และ สมเด็จพระสังฆราช

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010205030441284 Mins