สังเค็ด

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2547

 

 

สังเค็ด คือ ทานวัตถุที่จัดถวายพระสงฆ์ในงานปลงศพ เรียกว่า เครื่องสังเค็ด ก็มี

 

            สังเค็ด เป็นชื่อเรียกสิ่งของที่จัดทำเป็นพิเศษสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานเผาศพโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเป็นของที่หนักหรือครุภัณฑ์แข็งแรงทนทาน คล้ายเป็นของที่ระลึกในงานเผาศพนั้นๆ เช่น ตู้หนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือ ตั่งเตียง โต๊ะหมู่ ธรรมาสน์เล็ก เป็นต้น

 

           สังเค็ด นิยมจัดถวายในงานเผาศพหรืองานออกเมรุเจ้านายและพระเถระผู้ใหญ่ที่มีผู้เคารพนับถือมาก และจัดถวายเฉพาะแก่พระผู้ใหญ่ที่อาราธนามาเทศน์บ้าง พิจารณาผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุบ้าง

 

สังเค็ด นัยว่าเดิมเขียนเป็น สังเฆ็ต หมายถึงของที่ถึงแก่สงฆ์หรือเป็นไปในสงฆ์

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00083341598510742 Mins