ผู้ร้ายคุมตัว

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2550

 

ผู้ร้ายคุมตัว

 

ผู้ใดมีความไร้ศีลธรรมครอบคลุม

เหมือนย่านทรายคลุมไม้สาละ

ผู้นั้นชื่อว่าทำตนเหมือนผู้ร้ายคุมตัว

 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๗

 

 

 Total Execution Time: 0.0010215163230896 Mins