ฝึกตน

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2550

 

ฝึกตน

 

ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึงทำตนฉันนั้น

ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น

ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก

 

ขุ.ธ.๒๕/๓๖

 Total Execution Time: 0.0042972167332967 Mins