ผู้ไม่มีสิริมงคล

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2546

 

 

สิริมงคลย่อมละทิ้งคนโง่
ผู้ไม่จัดแจงงานให้ดี
มีความคิดความอ่านไม่ดี ทั้งด้อยปัญญา
เหมือนงูทิ้งคราบไปฉะนั้น

 

สิริมันทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๑๗

 Total Execution Time: 0.0013660192489624 Mins