ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒ โดย อิ่มธรรม

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2546

 

....."ก้าวแรก ๆ" หรือว่า "เริ่มแรก" กับสิ่งต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและยากที่สุดของหลาย ๆ สิ่ง และสำหรับความเข้าใจ ความรู้สึกอันดีงาม ถูกต้อง รวมทั้งความปรารถนาเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขกับสิ่งที่ต้องมี ต้องเป็นนั้น ๆ อีกด้วย

 

....."คัมภีรภาพ" ฉบับนี้ จึงขอนำสาระ และประโยชน์ ในรูปแบบ "ธรรมภาษิต" ที่ได้น้อมนำพระพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ ท่าน ที่เมื่อได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษาก็ดี ถึงกับจำได้ นำไปปฏิบัติจนเห็นผล รวมทั้งยังอธิบายสิ่งดี ๆ เหล่านั้นไปยังบุคคลอื่นอีก นับว่าเป็นการต่อประโยชน์ได้ยิ่งขึ้น คือได้รับทั้งประโยชน์ตน ตามด้วยประโยชน์ท่าน (อื่น) นั่นเองค่ะ

 

.....หนังสือ "ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒" โดย "อิ่มธรรม" เป็นการรวมรวมข้อเขียน ที่ประกอบด้วย พุทธภาษิต พร้อมทั้งคำแปล ตามด้วยการขยายธรรมภาษิตในหลากหลายแง่มุม ให้เหมาะสำหรับสังคมยุคปัจจุบัน ที่ทุกคนต่างปรารถนา จากเนื้อหาที่ "ให้คำตอบ รวมทั้งบทสรุป ที่ดี ๆ มากมาย" ด้วยถ้อยคำที่กระชับ ให้ความกระจ่าง เป็นสาระประโยชน์ ที่สามารถโดนใจได้ อย่างเย็น ๆ เว้นระยะไว้ให้มีเวลาพิจารณาทบทวนอีกอย่างไม่จำกัดเวลา ด้วยกันถึง ๖๔ ตอน

 

.....ซึ่งจากเล่มแรกที่พิมพ์เผยแพร่ไปแล้วนั้น ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี ข้อเขียนถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในประเทศและที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย ที่ตีพิมพ์ในจุลสาร วารสารต่าง ๆ ใช้ประกอบบทพูดในพิธีกรรมศาสนา รวมทั้งในรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น

 

.....ใน ๖๔ ตอน แยกเนื้อหาหลักได้อีก ๙ หัวข้อหลัก ที่มีหัวข้อย่อยภายในอีก คือ เรื่องความอดทน, การชนะความโกรธและเวรภัย, การให้, บุญ, ปัญญา, เรื่องคน ๆ ,คำพูด, การฝึกฝนตน และฝึกฝนจิต. ซึ่งในชีวิตประจำวันเรา หนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้กันเลย ชื่นชอบ กับช่วงตอนไหน ก็หยิบยกนำออกใช้ได้ง่าย ๆ ค่ะ

 

......อย่างเช่น… "เคยพบคนเช่นนี้ไหม เจอหน้ากันก็ไม่ยิ้มให้ ไม่หือ ไม่เออ ไม่ยกย่อง อยู่ต่อหน้าไม่สบสายตา ทำพูดคิดตรงกันข้ามเสมอ คนเช่นนี้กำลังมีปัญหากับคุณแน่ ๆ โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลย " เจอแบบนี้แล้วจะทำอย่างไรกับตัวเราและเขา ต้องเลือกหยิบบทไหนนำมาใช้แล้วจึงดี เรื่องคน ๆ ก็ทำนองนี้ แต่เพราะเราหนีจากคนไปไม่พ้น และขอฝากไว้เพื่อให้ติดตามต่อด้วยคำถามที่ว่า "…รักที่สุดคือ ตัวเอง รักรองลงมา คือคนที่รักเรา ไม่มีใครไม่รักตัวเอง ตัวเองนั่นแหละเป็นที่รักที่สุด อยู่ที่ว่าจะรักตัวเองเป็นแค่ไหน…"

 

.....สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒-๕๒๔-๐๒๕๗-๖๓ ค่ะ

 Total Execution Time: 0.0067568302154541 Mins