สร้างโลกสวยด้วยใจเรา

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2546

 

.....ไม่มีวิธีการใดเลย ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว ความทะเลาะเบาะแว้ง ความเห็นผิด หรือทิฏฐิมานะ ให้หมดไปได้ดีเท่ากับการปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเรา

 

 Total Execution Time: 0.0011002500851949 Mins